Psychotesty řidičů v Praze a MB

PhDr. Michal Walter - akreditovaný dopravní psycholog

Hygienická opatření: Před zahájením dopravněpsychologického vyšetření je nezbytně nutné provést hygienická opatření: důkladné umytí rukou mýdlem a teplou vodou nebo dezinfekci rukou dezinfekčním gelem - obojí je na pracovišti k dispozici. Během vyšetření bude dodržena bezpečná vzdálenost mezi klientem a dopravním psychologem. Podle aktuálně platných opatření musí mít klient zakrytá ústa i nos respirátorem třídy FFP2 nebo KN95. Hygienická opatření se pochopitelně týkají v plném rozsahu také dopravního psychologa. 

Další nutnou podmínkou je seznámení a podpis čestného prohlášení, které se týká nemoci covid - 19. 

Dopravněpsychologické vyšetření (DPV) obsahuje baterii standardizovaných psychodiagnostických metod, které měří vlastnosti osobnosti a schopnosti klienta se zaměřením na jeho předpoklady k bezpečnému řízení motorového vozidla. DPV je prováděno podle příslušných paragrafů zákona, podle vyhlášky a metodiky doporučené Asociací dopravních psychologů ČR, jejíž jsem řádným členem (www.dopravnipsychologovecr.cz).

Součástí každé metody jsou instrukce pro klienta, u výkonových testů je zařazen na začátek tzv. zácvik, kde klient prakticky zkouší, jak test funguje. Výsledky každého testu jsou k dispozici okamžitě, většina testů je v počítačové podobě. Proto je vhodné, aby klient měl alespoň základní počítačové dovednosti – byl schopen klikat myší. Při DPV respektuji specifické vlastnosti klienta, jeho věk, zkušenosti a pracovní zařazení. Můj přístup je individuální, preferuji otevřenou a věcnou komunikaci s klientem (řidičem/řidičkou).

V případě dopravněpsychologického vyšetření cizinců je potřeba mít s sebou tlumočníka, který plynule ovládá český jazyk a příslušný cizí jazyk slovem i písmem, avšak větší část testů je ve 20 různých jazycích, které lze alternativně používat.

Vzhledem k moderním metodám a technologiím je výsledek DPV v tištěné podobě k dispozici bezprostředně po ukončení testování.

Posudek o dopravněpsychologickém vyšetření odesílám nejpozději do 24 hodin oskenovaný do datové schránky úřadu, který vydal, resp. odebral řidičský průkaz. 

Cena dopravněpsychologického vyšetření je smluvní, minimální cena je 2500,- Kč (včetně DPH).

Doba trvání dopravněpsychologického vyšetření je závislá na náročnosti vyšetření a na přístupu klienta, minimální doba jsou 2 hodiny.