Psychotesty řidičů v Praze a MB

PhDr. Michal Walter - akreditovaný dopravní psycholog

Co nabízím řidičům a řidičkám (i dočasně neřídícím) a také uchazečům o profesi strojvedoucího? 

Dopravněpsychologické vyšetření (psychotesty řidičů) -

posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla 

podle zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 75/2016 nezbytné pro

  • vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV) nebo vybodování (12 bodů) nebo obojí najednou, 
  • profesionální řidiče (skupiny C, CE, C1, C1E + D, DE, D1, D1E), kteří řídí vozidla o hmotnosti  nad 7,5 tuny,
  • učitele autoškol - vyšetření osoby, která žádá o získání profesního osvědčení ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Uchazečům o profesi strojvedoucího nabízím dopravněpsychologické vyšetření k ověření psychické způsobilosti k výkonu této profese podle zákona  č. 266/1994 Sb. o dráhách - § 46d Zdravotní způsobilost  a vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.   

Objednání na dopravněpsychologické vyšetření: telefonicky alespoň 14 kalendářních dnů předem, expresní dopravněpsychologické vyšetření do 3 pracovních dnů je zpoplatněno částkou 5000,- Kč.  Dopravněpsychologická vyšetření jsou prováděna individuálně, je zajištěno úplné soukromí klienta. 

Všechny osobní  údaje žadatelů o dopravněpsychologické vyšetření jsou chráněny podle  Zákona č. 110/2019  Sb. o zpracování osobních údajů, který je v účinnosti od 25.4. 2019  a navazuje na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulations). Proto musí každý žadatel podepsat písemný souhlas se zpracováním osobních údajů, bez tohoto souhlasu nelze dopravněpsychologické vyšetření uskutečnit. 

We also provide psychological assessment  (fitness to drive) for foreigners, bigger part of psychological testing (performance tests and personality questionnaires) can be set in foreign language, but for better understanding of context we require assistance of translator. 

Cena dopravněpsychologického vyšetření je smluvní, minimální cena je 3 000,- Kč, minimální doba provedení je přibližně 2 hodiny.

V případě nedostavení se k dohodnutému termínu dopravněpsychologického vyšetření bez omluvy účtuji storno poplatek ve výši 100% ceny.

Vystavení kopie posudku o dopravněpsychologickém vyšetření je zpoplatněno paušální částkou 500,- Kč včetně DPH. Kopie je možno zaslat poštou na adresu, elektronicky e-mailem nebo do datové schránky (sken posudku o DPV). 

Dopravněpsychologické vyšetření je odborná činnost, která podle zákona vyžaduje vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, postgraduální vzdělávání, minimálně 3 letou praxi v dopravní psychologii, odbornou kvalifikaci (akreditaci Ministerstva dopravy ČR), specifické přístrojové vybavení a další náležitosti stanovené příslušnou vyhláškou. 

Upozornění: Jestli Vám někdo nabízí dopravněpsychologické levně (za cenu nižší než 1 500,- Kč) a rychle (např. za 15 až 20 minut),  tak to zřejmě nebude dopravněpsychologické vyšetření, ale jeho replika (neboli fake).  Platnost tohoto posudku o DPV je přinejmenším diskutabilní, ale to je otázka pro orgány policie či státní správy.

Každý posudek o výsledku dopravněpsychologického vyšetření by měl být přezkoumatelný, tedy fakticky podložený nejrůznějšími doklady podle zákona a vyhlášky (včetně výsledků konkrétních testů). 

Je ve vašem vlastním zájmu, aby vaše dopravněpsychologické vyšetření proběhlo v souladu s platnou právní úpravou.  

Cenu dopravněpsychologického vyšetření lze výrazně snížit použitím nekvalifikované (neakreditované/neoprávněné) osoby, nepoužíváním předepsaného psychodiagnostického vybavení, neplacením daní, nevystavováním daňových dokladů klientům a pod. 

Čas dopravněpsychologického vyšetření lze zkrátit nedodržením  předepsaného postupu a obsahu, který je definován zákonem a vyhláškou.  

Ani jedno z výše uvedeného ode mě neočekávejte. 

Písemně jsem se zavázal, že budu dodržovat Etický kodex psychologické profese. 

 

            

 

 

Kontakty

Psychotesty řidičů v Praze:

PhDr. Michal Walter – Psychologické poradenství a diagnostika (OSVČ)     

Dopravněpsychologická vyšetření řidičů a strojvůdců 

Mobil: +420 603 546 594

Malá Štěpánská 1930/7, 12000 Praha 2 - Nové Město, pracoviště je umístěno v přízemí budovy, vstup je přímo z ulice  

MHD: metro B – Karlovo náměstí nebo zastávky tramvají Karlovo náměstí a Štěpánská + 200 metrů pěšky.

Přístup k pracovišti: buď průchodem v domě č. 31/555 na Karlově náměstí nebo z druhé strany z ulice Štěpánská - naproti kostelu sv. Štěpána. 

Parkování v ulici je omezené (modré zóny), parkování na Karlově náměstí a v jeho okolí je většinou placené, proto doporučuji použít služeb MHD.  

Kontaktovat mě můžete i prostřednictvím Messengeru na Facebooku: https://www.facebook.com/michal.walter.9

E-mail: michal.walter@centrum.cz

Mapa: 

https://www.google.com/search?q=Mal%C3%A1+%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nsk%C3%A1+1930%2F7&rlz=1C1GGRV_enCZ768CZ768&oq=Mal%C3%A1+%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nsk%C3%A1+1930%2F7&aqs=chrome..69i57j0i333.22502j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Datová schránka: jyknv9y